La 12 februarie a.c. s-a publicat, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Directiva (UE) 2024/505 a Parlamentului European și a Consiliului din 7 februarie 2024 de modificare a Directivei 2005/36/CE în ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale ale asistenților medicali generaliști formați în România în baza căreia celelalte state membre ale UE vor recunoaște diplomele românești obținute înainte de 1 ianuarie 2007 de asistenții medicali generaliști care au urmat ulterior programul de revalorizare, anunță Ministerul Educației. 

În urma demersurilor susținute pe lângă Comisia Europeană de către autoritățile române, în special Ministerul Educației prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor care este, potrivit legii, Coordonator Național pentru Recunoașterea Calificărilor Profesionale, instituțiile UE au modificat legislația europeană existentă privind recunoașterea calificărilor profesionale astfel încât asistenții medicali generaliști care au urmat programul de revalorizare începând cu 2014 până în 2020 să poată dobândi, în oricare din statele membre ale UE, recunoașterea diplomelor și certificatelor pe care le-au obținut în România înainte de data aderării.

De la momentul intrării în vigoare a Directivei (UE) 2024/505, statele membre trebuie să adopte, într-un an, normele naționale de transpunere pentru a implementa efectiv dispozițiile acesteia.

Comunicatul de presă integral este disponibil pe site-ul Ministerului Educației, aici.