Portalul european e-justiție își propune să fie un ghișeu unic în materie de informații practice referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și penală
 
Informaţiile despre sistemele judiciare vă facilitează accesul la justiţie peste tot în Uniunea Europeană, oferind informații utile în domenii, precum:
  • divorț și separare legală;
  • succesiuni;
  • asistență juridică;
  • obligații de întreținere;
  • comunicare/notificarea actelor;
  • despăgibirea  victimelor infracționalității;
  • mediere;
  • somație de plată;
  • regimul matrimonial. 

Platforma CONECT – gestionată de Secretariatul General al Guvernului este un instrument pentru încurajarea dezvoltarii organizațiilor neguvernamentale, participării publice și voluntariatului.

Prin această platformă, Guvernul României își propune să promoveze activitatea ONG-urilor înscrise și să îmbunătățească instrumentele de voluntariat, astfel încât aportul organizațiilor la dezvoltarea economică și socială a României să fie recunoscut și apreciat. Astfel, catalogul poate să reprezinte prima sursă de informare cu privire la asociațiile și fundațiile active și relevante din România.