Departamentul pentru Românii de Pretutindeni(D.R.P), vine în sprijinul românilor de pretutindeni și acordă finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar.

Finanţările nerambursabile se acordă pe baza evaluării programelor, proiectelor sau acţiunilor de către o comisie de evaluare şi se realizează efectiv prin acorduri de finanțare (contracte) încheiate cu solicitanţii ce au întrunit cumulativ condiţiile prevăzute de prezentul Ghidul de finanțare.

Toate informațiile legate de domeniile de finanțare, modalitatea de transmitere/depunere a cererilor de finanațare se regăsesc pe pagina DRP la secțiunea finanțare.