Aveți actul de identitate expirat sau pierdut și nu puteți veni în țară să obțineți altul?

Puteți obţine un nou act de identitate, fără a mai veni în ţară, prin împuternicit, pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice ori oficiile consulare de carieră ale României din statul respectiv(AMBASADA sau CONSULAT) - nu se mai percepe taxă consulară.

Cum trebuie să arate procura: Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv; la procură se ataşează o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta ștampilată pe verso.

În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost întocmită, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate şi / sau ridicarea actului de identitate, precum şi motivul solicitării actului de identitate (expirare, schimbarea domiciliului, pierdere, etc.)

Procura specială autentificată la misiuniea diplomatică ori oficiul consular al României din statul respectiv se va prezenta în original de către persoana împuternicită împreună cu certificatul/tele de stare civilă și actul de proprietate.

Copilul dumneavostră a împlinit 14 ani și vreți să-i faceți primul act de identitate românesc fără a mai veni în țară?

Cererea pentru primul act de identitate românesc se poate depune direct la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din țara în care vă aflați.

Mai multe informații sunt disponibile în comunicatul de presă publicat pe site-ul Direcției Locale de Evidență a Persoanelor a Municipiului Iași, aici