Până la finalul acestui an, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021 – 2027 vor fi lansate 17 apeluri de proiecte în valoare totală de 1,82 miliarde de euro. Dintre acestea, 11 apeluri vizează domeniul digitalizării, iar celelalte 6 vor finanța sistemul de cercetare, dezvoltare și inovare.

3 milioane de utilizatori de servicii, produse și procese digitale publice noi și optimizate, la finalul perioadei

Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare va finanța 3 priorități de investiții:

  • Susținerea și promovarea unui sistem de cercetare, dezvoltare și inovare atractiv și competitiv;
  • Digitalizare în administrația publică centrală și mediul de afaceri;
  • Transformarea digitală și furnizarea de servicii îmbunătățite în sectorul cultural.

Categoriile de beneficiari ai proiectelor finanțate prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021 – 2027

Vor beneficia de finanțările alocate prin PCIDIF:

  • IMM-uri (pentru care perioada de durabilitate este de 3 ani); organizații de cercetare (instituții de învățământ superior/institute/centre de cercetare), consortii, întreprinderi mari (doar ca parteneri ai IMM-urilor); start-up si scale-up; organizatii de sprijin pentru start-up si scale-up publice sau private; Asociatia ROStart-up; IMM-uri din sectorul IT (IMM pentru care perioada de durabilitate este de 3 ani);
  • Beneficiarii serviciilor publice deja prestate online; persoane fizice (ex. înregistrarea unei nașteri), pers juridice private (ex. înregistrarea unei companii), angajații administrației publice, populația din România; populația (servicii performate domeniu educațional), elevi/studenți, cadrele didactice; Ministerul Culturii, mediul de afaceri, populația care beneficiază de produsele culturale digitizate și de servicii performate, în sens larg întreaga populație care poate deveni un utilizator-consumator de cultură – în diferitele ei forme – puse la dispoziția cetățenilor prin digitalizare iar în sens specific toți profesioniștii din sectorul cultural și din sectoarele complementare (ex. educație, tineret și sport, protecția mediului, cercetare, comunicare și business etc); EDIH, IMM cu grad scăzut de digitalizare a căror maturitate digitala e foarte scăzută și au nevoie de sprijin pe tot parcursul procesului de digitalizare (IMM pentru care perioada de durabilitate este de 3 ani);
  • Operatorii culturali organizați ca ONG-uri sau SC-uri, instituțiile publice din sectorul cultural, instituțiile de cult organizate conform Legii 486/2006, Academia Română și publicul larg care beneficiază de produsele culturale digitizate și de servicii performate.

Mai multe detalii despre PCIDIF găsiți aici: https://bit.ly/3K2iXj3

Comunicatul de presă integral este disponibil pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, aici

Calendarul apelurilor din fonduri europene pentru anul 2023 poate fi consultat aici: https://bit.ly/3Z9sqtG