Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării este autoritatea de stat în domeniul discriminării, autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub controlul parlamentar.

Totodata, CNCD este garant al respectării și aplicării principiului nediscriminării, în conformitate cu legislația internă în vigoare și cu documentele internaționale la care România este parte.

Consiliul își exercită atribuțiile în următoarele domenii:

  • prevenirea faptelor de discriminare;
  • medierea faptelor de discriminare;
  • investigarea, constatarea și sancționarea faptelor de discriminare;
  • monitorizarea cazurilor de discriminare;
  • acordarea de asistență de specialitate victimelor discriminării.