CNAS are ca principal obiect de activitate asigurarea funcționării unitare și coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.

edu

În ceea ce privește românii de pretutindeni, în vederea îndeplinirii rolului său, Ministerul Sănătății acționează prin instituțiile din subordinea sa.