Ministerul Educației - facilitează accesul la educație a românilor de pretutindeni atât la nivel preuniversitar cât și la nivel universitar.

edu

Prin intermediul CNRED recunoaște și echivalează actele de studii obținute în străinătate, care atestă absolvirea studiilor de nivel preuniversitar (bacalaureat, școala profesională, școala postliceală) și de nivel universitar (licență, master, doctorat).