Parlamentul României este organul reprezentativ suprem și unica autoritate legiuitoare a României.

ilr

arlamentul este bicameral, fiind alcătuit din Senat și Camera Deputaților. Cele două camere sunt alease prin vot universal, liber, secret și direct de către cetățenii cu drept de vot ai României.
În cadrul Camerei Deputatilor își desfășoară activitatea Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, iar în cadrul Senatului României - Comisia pentru românii de pretutindeni.