ICR are drept misiune reprezentarea, promovarea și protejarea culturii și civilizației naționale în țară și în străinătate prin transformarea ICR într -un ecosistem în care se sprijină artiștii, profesioniștii culturali și creativi, iar aceștia contribuie decisiv la promovarea consistentă a creativității românești în lume și integrarea firească în spațiul cultural internațional.

edu

În contextul pandemiei de Covid-19, ținând cont de măsurile și hotărârile luate la nivel național, pe teritoriul României, Institutul Cultural Român organizează cursurile de limba română ca limbă străină online, folosind platformele Zoom și Google Meet. Sunt disponibile cursuri pentru toate nivelurile (începător, intermediar și avansat), conform reglementărilor și principiilor emise de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi: învățare, predare, evaluare.
De asemenea, în cadrul reprezentanțelor ICR din străinătate sunt organizate cursuri de limba română pentru străini.
În perioada de izolare, Institutul Cultural Român de la Paris a menținut legătura cu creatorii români din Franța.

În cadrul Institutului Cultural Român funcționează Editura Institutului Cultural Român, ce are ca obiectiv editarea unor lucrări de referinţă din domeniile literaturii, artei plastice şi ştiinţei, precum şi realizarea unor proiecte editoriale în parteneriat cu instituţii specializate din ţară şi din străinătate.