Secretariatul de Stat pentru Culte elaborează și asigură aplicarea strategiei și politicilor în domeniul vieții spirituale.

ilr

Una dintre cele mai importante politici publice ale Secretariatului de Stat pentru Culte o reprezintă sprijinirea comunităţilor religioase românești din afara graniţelor ţării. Aceasta este o direcţie strategică a Secretariatului de Stat pentru Culte, în vederea consolidării identităţii etnice, lingvistice, culturale şi spirituale a comunităţilor religioase româneşti din afara granițelor țării.