Ministerul Culturii este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.

edu

Ministerul Culturii asigură reglementarea și cadrul normativ specific domeniului culturii, ca și reprezentarea internațională a Statului român în materie de artă, cultură și patrimoniu. La nivel de management, Ministerul se ocupă de administrarea și gestionarea bunurilor, bugetelor și fondurilor alocate (prin subvenții sau finanțări nerambursabile) și de îndrumarea, sprijinul și controlul instituțiilor aflate în subordine.

Ministerul Culturii lansează anual o serie de programe de finanțare, prin care acordă sprijin financiar nerambursabil anual pentru proiectele/acțiunile culturale care răspund unor criterii stabilite, organizează sesiuni de finanțare, acordă sprijin financiar nerambursabil pentru editarea revistelor și publicațiilor culturale, în baza Legii nr. 136/2015 pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România.

Ministerul Culturii, în parteneriat cu Grupul Editorial Litera, a lansat campania de promovare „Diaspora citește românește”, în cadrul căreia persoanele aflate departe de țară pot avea acces gratuit, timp de 120 de zile, la platforma online diaspora.citeste.ro.

Ministerul Culturii organizează standul national al României la Târgurile Internaționale de Carte de la: Leipzig, Bologna, Budapesta, Frankfurt, Ierusalim, Istanbul, Sofia. Evenimentele organizate cu prilejul târgurilor, cu invitați reprezentativi pentru literatura română contemporană și evenimente conexe, atrag un număr mare de români din diaspora, interesați de cultura română.